گزارش تصویری پروژه های عمرانی (بخش دوم)
1397/02/20
42
بازدید

گزارش تصویری بخشی از فعالیت های عمرانی شهرداری از جمله ساخت سنگفرش خیابان مطهری، روبروی سالن شهید انصاری و روکش آسفالت خیابان شهید امانی ، تسطیح و زیر سازی تقاطع بنیاد شهید را در زیر مشاهده می کنید.