گزارش تصویری چهارمین روز عید
1395/01/05
842
بازدید

تصاویر مربوط به استقبال گردشگران از المان های نوروزی واقع در محوطه شهرداری و همچنین باغ پرندگان را در زیر مشاهده می کنید.