گل هاي بهاري چهره تازه به شهر مي بخشند
1395/12/22
514
بازدید

در آستانه فرا رسيدن سال نو واحد فضاي سبز شهرداري نشاكاري و ترميم فضاي سبز سطح شهر را به انجام رسانده و انواع گل هاي فصلي را در ريفوژ ها و ميادين كاشته است.


واحد فضاي سبز شهرداري بندرانزلي با هدف زيبا سازي چهره شهر و جان بخشيدن به ميادين و پارك ها عمليات گل كاري و نشاكاري بهاره را آغاز نموده است.

در گل كاري بهاره بيشتر از گل هاي بنفشه، شب بو، ميناي اصفهاني، ميمون، هميشه بهار، پامچال،پياز گل لاله و... استفاده شده است.

همچنين هم زمان با هفته منابع طبيعي ، واحد فضاي سبز توسعه درختكاري در سطح شهر را آغاز نموده،  كاشت نهال نارنج در خيابان پاسداران و بيش از 30 اصله  نهال ماگنوليا در پادرختي هاي ميدان امام تا حد فاصل چهار راه شهدا انجام شده است وهمچنان اين روند ادامه دارد.

 گل هاي زيبا و رنگارنگ طراوت وزيبايي خاصي به سيماي شهر مي بخشند و از تمام شهروندان عزيز مي خواهيم در حفظ و نگهداري اين گل ها با مجموعه شهرداري همكاري داشته باشند.