1388/12/03

دولت در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد بعد از احصای تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی خود نسبت به واگذاری موراد قابل واگذاری به بخش غیردولتی اقدام کنند.

1388/10/26

هیات وزیران با افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران موافقت کرد.

1388/10/23

مهندس ارشادمنش معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی ابلاغی مهران کفاش را به سمت مشاور خود در امور مجلس و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منصوب نمود .