1395/12/16

دبيرخانه جشنواره گلدهي لاله هاي تالابي به مناسبت هفته منابع طبيعي و روز درختكاري آيين درختكاري را با حضور زوج هاي جوان و پلاك گذاري هر درخت با نام يك زوج جوان برگزار نمود.

1395/12/15

درختکاری در ایران دارای پشتوانه ‌ای از علایق ملی و سنت تاریخی است، تاریخ نشان می ‌دهد که ایرانیان باستان، جشن های خاصی داشتند و در این جشن ها به درختکاری پرداخته و به خاک و زراعت احترام می‌ گذاشتند.

 

روز درختکاری, 15 اسفند روز درختکاری, هفته منابع طبیعی

 

در کشور ما روز درختکاری در 15 اسفند هر سال برگزار می شود و مردم با حضور در پارک ها، جنگل ها و اقصی نقاط شهر اقدام به کاشت نهال های جوان می کنند. ایرانی ها هر سال با کاشت درخت به استقبال سال نو رفته و در واقع با این کار نمادین در آستانه بهار زندگی را به زمین باز می گردانند. در این روز در مقابل بیشتر پارک ها و فضاهای سبز و دیگر نقاط شهر نهال هایی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می گیرید.

 

1395/12/15

(نوبت اول)

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد به استناد بند 2مصوبه مورخ 95/11/24  شوراي اسلامي شهر نسبت به واگذاري بيمه تكميلي و درمان و بيمه كاركنان شهرداري بندر انزلي از طريق مناقصه عمومي به شرح ذيل اقدام نمايد.  

موضوع منا قصه : واگذاري بيمه تكميل درمان و بيمه عمر كاركنان شهرداري به مدت يكسال  

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بند انزلي

مبلغ تضمين :5% مبلغ پيشنهادي

 نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب     04/ 16187128 بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي و يا خزانه

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ  500/00 ريال واريزبه حساب شماره 107632759001 0 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد  مناقصه : از  ساعت 9 صبح مورخ 95/12/23 لغايت96/1/17

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ96/1/19

 تاريخ باز گشايي پاكات : راس 11صبح روزشنبه مورخ96/1/19

محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهردار بندر انزلي

محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

شركتهاي واجد شرايط :كليه  شركتهايي كه تحت نظر بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.

هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

 

1395/12/10

شهرداري بندرانزلي از روئساي اتحاديه صنوف مختلف شهر دعوت نمود تا ضمن حضور درجلسه اي مشترك پيرامون تفكيك زباله ازمبدا و جمع آوري زباله هاي اصناف توسط خودرو ويژه حمل زباله مشاغل در ساعات خاصي از شبانه روز هم انديشي وهماهنگي صورت گيرد.

1395/12/09

موسي فكور شهردار بندرانزلي ، ديداري صميمانه با جانبازان پرافتخار  جنگ تحميلي داشته و ضمن تجليل از فداكاري ايشان گفت:ملت و مسئولین نظام همیشه قدردان جانفشانی این بزرگواران هستند، لذا می بایست رسیدگی به مشکلات جانبازان در دستور کار مدیران شهری قرار گیرد.

1395/12/09

(نوبت اول)

شهرداري بندر انزلي باستناد نامه شماره 15735 مورخه 95/4/15 معاونت امور شهرداريها سازمان شهرداري ها ودهياريهاي كشور از طرق مناقصه عمومي اقدام به اجراي ساماندهي  كانال كشي شيرابه كارخانه بازيافت زباله، به مشخصات ذيل را دارد.

1395/12/08

دبیرخانه ی جشنواره ی گلدهی لاله های تالابی بندرانزلی در نظر دارد نمایشگاه صنایع دستی,سوغات و غذاهای محلی را در ایام نوروز,همراه با برگزاری جشنواره ی نوروزی راه اندازی نماید...
علاقمندان به حضور در این نمایشگاه می توانند جهت دریافت غرفه با شماره های ۴۴۵۵۵٢٠٠ و ٠٩١١٩٨١٨۶٨٨ تماس حاصل نمایند و یا به دبیرخانه ی جشنواره ی گلدهی لاله های تالابی واقع در شهرداری بندرانزلی مراجعه کنند.
 

1395/12/08

شهرداري بندرانزلي در نظر دارد همزمان با هفته منابع طبيعي و روز درختكاري ، محوطه ايستگاه انتقال زباله سابق را با كاشت درختان مقاوم احيا كند.

1395/12/07

در ادامه فعالیت های شهرداری بندرانزلی و سازمان بین المللی همکاری های ژاپن(جایکا) صبح امروز دومین جلسه مشترک شهردار بندرانزلی با نماینده سازمان (جایکا) به منظور افزایش همکاری در حوزه تالاب برگزار شد.

1395/12/06

دبیرخانه ی جشنواره ی گلدهی لاله های تالابی بندرانزلی در نظر دارد نسبت به اجرای زیباسازی محیطی و ساخت المان ها و نمادهای هنری , نقاشی دیواری,مجسمه و ... اقدام نماید.
از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت همکاری با شماره های ۴۴۵۵۵٢٠٠ و ٠٩١١٩٨١٨۶٨٨تماس حاصل نمایند و یا به دبیرخانه ی جشنواره ی گلدهی لاله های تالابی واقع در شهرداری بندرانزلی مراجعه کنند.
www.anzali.ir