۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول
شهرداری بندر انزلی در نظر دارد نسبت به روکش آسفالت خیابان میرزا کوچک خان از طریق مناقصه عمومی به شماره 2000005230000005 ثبت در سامانه ستاد و انعقاد قرارداد طبق ضوابط و مقررات به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل اقدام نماید.

شهرداری بندر انزلی در نظر دارد نسبت به روکش آسفالت خیابان میرزا کوچک خان از طریق مناقصه  عمومی به شماره 2000005230000005 ثبت در سامانه ستاد و انعقاد قرارداد طبق ضوابط و مقررات به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت  به شرح ذیل اقدام  نماید.  

موضوع مناقصه :

اجرای روکش آسفالت خیابان میرزا کوچک خان ( پخش با دستگاه فینیشر) شامل قیر پاشی تک کت و آسفالت توپکا به ضخامت cm5

مبلغ برآورد:               000/470/765/7   ریال

مبلغ تضمین:               500/273/388    ریال

 نوع تضمین : ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا یا واریز نقدی در وجه شهرداری و به حساب بانکی شهرداری به شماره حساب 3100006799001بانک ملی به نام شهرداری بندر انزلی و بارگزاری در سامانه ستاد

هزینه خرید اسناد مناقصه :  مبلغ 00/000/1 ریال واریزبه حساب شماره 0107632759001 بانک ملی بحساب شهرداری بندرانزلی از طریق سامانه ستاد

تاریخ انتشار و مهلت بازدید اسناد در سامانه ستاد:از 21/10/1400 لغایت 06/11/1400

مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 21/10/1400 لغایت ساعت 19 مورخ 28/10/1400

مهلت ارائه پیشنهاد و بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ازساعت 8صبح مورخ 29/10/1400 لغایت ساعت 8 صبح مورخ  09/11/1400

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 09/11/1400 دفتر کار شهردار بندر انزلی

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده یا سپرده های مخدوش و یا کم تر از میزان مقرر چک شخصی و نظیر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-مدت اعتبار پیشنهاد مالی : پیشنهاد مالی ارائه شده می بایست به مدت سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت دارای اعتبار باشد.

در صورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خوداری نمایند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

متقاضیان میتوانند برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44508266 واحد پیمان و رسیدگی تماس حاصل نمایند.

کلیه مراحل شرکت درمناقصه از خرید اسناد تا تحویل در بستر سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir  انجام میشود.

کلیه پاکتهای الف و ب و ج بصورت الکترونیکی در بستر سامانه ستاد بارگزاری و ارسال گردد.

 شرکت کنندگان میبایست اصل پاکت الف یعنی مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را بصورت فیزیکی و مهر و موم شده بعد از ثبت در سامانه ستاد به تا ساعت 8 صبح روز شنبه. مورخ 09/11/1400 به دبیرخانه تحویل دهند. به پاکتهای(ب)،(ج) ارائه شده بصورت فیزیکی و فاقد امضای الکترونیکی  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره پشتیبانی ثبت نام 02141934 (داخلی 1)

 

مراحل ثبت نام از طریق دفاتر پیشخوان دولت قابل انجام میباشد. و جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مراکز ثبت نام به سایت شهرداری بندرانزلی به آدرس ANZALI.IR  مراجعه گردد.سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است و هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

 

تاریخ:
1400/10/22
تعداد بازدید:
26
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal