شهرداران بندر انزلی
ردیف
نام و نام خانوادگی
زمان خدمت
توضیحات

۱

مرحوم غلام علی امین طهماسبی

۱۲۸۴ شمسی

امین الرعایا )

۲
مرحوم لطفعلی خان
۱۲۸۶ شمسی
(مورب سلطان )

۳

مرحوم میرزا آقا جعفر

۱۲۹۲ شمسی

(مینوئی )

۴
مرحوم عبدالعلی سرخی كهن
اردیبهشت ۱۲۹۹ شمسی
 

۵

مرحوم فتح اله خان سیامك

از اسفند ۱۳۰۰ تا نیمه دوم

 
۶
مرحوم مشیر نوروزی
بهمن ۱۳۰۰  شمسی
 

۷

غلام علی امین طهماسبی

از زمستان ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ شمسی

 
۸
مرحوم مجیب دختر
۱۳۰۲ شمسی
 

۹

مرحوم آقا خان حاكمی

   
۱۰
مرحوم فتح اله سیامك
 
 

۱۱

مرحوم محمد تقی وهاب زاده

۱۳۰۳ الی ۱۳۰۶ شمسی

 
۱۲
مرحوم عبدالعلی سرخی كهن
از 1306/2/1
(سلامت )

۱۳

مرحوم حسن آقا قاسم زاده نیكو

از 1306/6/5 به مدت ۶ ماه

 
۱۴
مرحوم محمد علی روشن
از تاریخ 1306/12/5 تا ۱۳۱۳ شمسی
 

۱۵

نصراله مستشاری

   
۱۶
فتحعلی محصص
 
 

۱۷

غلام علی مفتاح

از  زمستان ۱۳۱۶ تا مهر ۱۳۱۹

 
۱۸
حسین موثقی
سال 1319/7/25
 

۱۹

غلام حسین سمیعی

اردیبهشت ۱۳۲۰ شمسی

 
۲۰
شاپور میهنی
از سال ۱۳۲۳ شمسی
 

۲۱

مهندس محمد باقر خوش الكان

   
۲۲
مرحوم محمد تقی وهاب زاده حدیدی
۱۳۲۴  الی  ۱۳۲۵ شمسی
 

۲۳

محمد علی ناظمی

از ۱۳۲۸ شمسی

 
۲۴
سید رضا        عون جزایری
 
 

۲۵

محمد تقی ابوقداره

از تاریخ 1334/5/1

 
۲۶
فریدون طالب پور
1335/5/8
 

۲۷

محمد مهدی عینی

1338/7/21

 
۲۸
محمد تقی مرتضوی
1339/1/21
 

۲۹

امیر هوشنگ محتشم

1342/7/3

 
۳۰
افراسیاب گرجی
1343/3/1
 

۳۱

مهدی عدل

1345/8/7

 
۳۲
محمد باقر پارسی
۱۳۴۵
 

۳۳

عبدالعلی بیگدلی

1364/3/5

 
۳۴
حسن قنبری
1348/3/7
 

۳۵

فرهنگ ابراهیم پزشكی

1350/1/1

 
۳۶
محمد تقی بحرپیما
1353/7/1
 

۳۷

سرهنگ ناصر وزیری

1357/3/10

 
۳۸
قاسم جزیره ای
1357/11/13
(سرپرست)

۳۹

طاهر خوش خلق

1358/1/12

 
۴۰
روان رمضانی
1358/5/3
 

۴۱

حمید حسینی

1359/1/10

 
۴۲
مهندس محمدرضا صیاد
1359/12/27
 

۴۳

علی اصغر پوررزاز

1361/9/4

 
۴۴
محمد باقر عارف احمدی
1366/3/25
 

۴۵

محمد باقر خوانساری

1365/6/11

 
۴۶
صفر علی ابراهیمی
1366/11/1
 

۴۷

رحمان انصاری جوینی

1368/11/1

 
۴۸
عبدالله سوادی
1370/6/20
(سرپرست)

۴۹

مهندس اكبربهنام جو

1371/3/26

 
۵۰
فریدون برهانی
1373/4/28
 

۵۱

شمس الدین پورباقری

1378/3/2

 
۵۲
غلامرضا جوادپور
1381/9/24
 

۵۳

عباس محمد خواه

1383/9/3

(سرپرست)

۵۴
احمد حكیمی نژاد
1384/1/30
 

۵۵

سید بدرالدین بدری

1386/2/16

 
۵۶
رضا كهالی نام
1389/6/8
 

۵۷

سید بدرالدین بدری

1389/8/20

 
۵۸
عسگر فلاح مقدم
1390/5/9
(سرپرست)

۵۹

سید تقی موسویان

1390/8/28

 
 ۶۰
 رضا پورشعبان
 1392/8/25
 
61 موسي فكور 1395/10/08  (سرپرست)

62

موسي فكور 1395/5/16  
63 كامبيز رضواندل 1395/6/2 (سرپرست)