موقعیت فرهنگی

یکی دیگر از ویژگی‌های منحصربه‌ فرد این بندر داشتن قابلیت‌های بالقوه در زمینه‌های علمی، فرهنگی هنری و ورزشی است که در کسب افتخارات داخلی و بین المللی سهم به سزایی داشته‌ است. داشتن نرخ بالای تحصیلات و ارتباط و تعامل بسیار با گردشگران داخلی و خارجی باعث رشد فرهنگی شهروندان شده‌ است.