آغاز به كار اولین مرکز بازدیدکنندگان تالاب انزلی با همكاري گروه همکاری های بین المللی ژاپن
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

بازدید

مرکز بازدیدکنندگان تالاب انزلی  پروژه مشترک مابين  شهرداري بندرانزلي  و گروه جايكا  ژاپن است. طرح مطالعاتی تالاب انزلی از سالها پیش با همکاری گروهی از کشور ژاپن با عنوان "جایکا" آغاز شده است .