آمار خدمات شهری شهر بندرانزلی
۱۳۹۸/۰۴/۱۸

بازدید
آمار خدمات شهري شهرداري بندر انزلي 
  درجه شهرداری ایستگاه آتش نشانی حمل زباله پارک عمومی آرامستان وسعت فضاهاي سبز شهرداري (هکتار) تعداد سرويس هاي بهداشتي (باب) وسائل نقليه عمومي درون شهري
تعداد تعداد خودرو تعداد شیر آتش نشانی تعداد خودرو زباله حمل شده در روز(تن) تعداد وسعت (متر مربع) تعداد وسعت (متر مربع) جمع کل اتوبوس مینی بوس تاکسی
بندر انزلی 9 4 14 15 18 140 28 334000 1 12500 66 21 1220 21 7 1192