آمار پروژه هاي عمراني مربوط به  سه ماهه اول سال 98
۱۳۹۸/۰۴/۰۹

بازدید

 

آمار پروژه هاي عمراني مربوط به  سه ماهه اول سال 98
رديف
نام پروژه
محل اجراي پروژه
ماهيت پروژه
1 اصلاح هندسي سطح شهر-تقاطع آذربايجان به اطباء- تقاطع بلوار انتظام و .... درحال اجرا
2
جدول گذاري
غازيان- كوي دريادلان
درحال اجرا
3 پياده رو غازيان- حدفاصل اداره آب تا ترمينال اتمام
4
پارك انصارالحسين
انزلي- انصارالحسين
اتمام
5 مرمت معابر  سطح شهر در حال اجرا
6
آسفالت 
سطح شهر- انزلي
در حال اجرا
7 تكميل محوطه سازی و ساختمان مصلي انزلي- خيابان تكاوران در حال اجرا
8
مرمت پل قلم گوده
انزلي- ورودي جزيره قلم گوده
اتمام
9 پیاده رو سازی جنب مصلی انزلی در حال اجرا
10
جدول گذاري 
انتهای خیابان پاسداران- محوطه اداره راه و شهرسازی
در حال اجرا
11 احداث 3 دستگاه سوئيت(راه و شهرسازي) انزلي- انتهاي خيابان پاسداران  اتمام
12
جدول گذاري و فرش موزائيك 
انزلي- خيابان خلخال
درحال اجرا
13 جدول گذاري و فرش موزائيك  انزلي- جنب بازارچه كاسپين درحال اجرا
14
جدول گذاري و فرش موزائيك 
انزلي- خيابان طلوعي
درحال اجرا
15 آسفالت  غازيان در حال اجرا
16
محوطه سازي گلخانه
انزلي- كلوير
درحال اجرا
17 مرمت حفاري  سطح شهر انزلي و غازيان در حال اجرا
18
لكه گيري معابر 
سطح شهر انزلي و غازيان
در حال اجرا
19 روكش آسفالت انزلي- خيابان پاسداران- كوچه سحرخيز در حال اجرا
20
بازسازي ساختمان اداري شهرداري اداره فني 
انزلي- كليور
در حال اجرا
21 عقب نشيني ديوار مصلي انزلي- خيابان تكاوران اتمام
22
ديوار طرح سنتي آتش نشاني ناحيه يك
انزلي- كليور
اتمام
23 تعميرات سرويس بهداشتي  بلوار و ميدان مادر اتمام
24
ايستگاه هاي اتوبوس
سطح شهر
درحال اجرا