اجرای طرح پاكسازی ساحل(هفته سوم ساحل پاسداران)
۱۳۹۳/۰۶/۰۵

بازدید

     سه هفته از شروع اجراي طرح پاكسازي ساحل مي گذرد ،ساحل غازيان وحالا ساحل انزلي به مدد دستان شما  دوباره پاك وزيبا شد.سه هفته است كه هر چهارشنبه 9 صبح شهردار و مردم ومسئولين دست به دست هم داده اند وزشتي زباله را از چهره ساحل شهر ما پاك ميكنند.

همشهري عزيز،مسافر محترم كه ساحل زيباي ما را ...

 


 

سه هفته از شروع اجراي طرح پاكسازي ساحل مي گذرد ،ساحل غازيان وحالا ساحل انزلي به مدد دستان شما  دوباره پاك وزيبا شد.سه هفته است كه هر چهارشنبه 9 صبح شهردار و مردم ومسئولين دست به دست هم داده اند وزشتي زباله را از چهره ساحل شهر ما پاك ميكنند.

همشهري عزيز،مسافر محترم كه ساحل زيباي ما را براي تفريح انتخاب كرده اي ما مي خواهيم زيبا ترين ساحل را در تمام حاشيه خزر به شما هديه بدهيم لطفا با ما همراه باش،همراه در پاكسازي اگر نيستي همراه در پاكيزگي باش.

جمع كردن زبا له اگر سخت است نريختن زبا له كار سختي نيست.لطفا به خودت وشهرت احترام بگذار...

اگر در پاكسازي با ما همراهي كرده اي متشكريم.

اگر در حفظ پاكيزگي با ما همراهي كرده اي متشكريم.
اگر ساحل پاك ما را انتخاب كرده اي متشكريم.