اختتاميه جشنواره لاله هاي تالابي انزلي
۱۳۹۷/۰۶/۱۹

بازدید

جشنواره گلدهی لاله های تالابی با محوریت فرهنگی، هنری، گردشگری، ورزشی و زیست محیطی طی 10 شب در انزلی برگزار شد.