اطلاعیه روابط عمومی سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری بندرانزلي
۱۳۹۸/۰۹/۰۷

بازدید

اطلاعیه

شهروندان محترم؛

هرگونه افزايش نرخ حمل و نقل درون شهري تخلف بوده در صورت مشاهده به شماره 44515200 و 137 يا سامانه پيامكي 30001195 گزارش نماييد.

روابط عمومي سازمان حمل و نقل شهرداري بندرانزلي