اطلاعیه سازمان اتوبوسرانی در خصوص كمیته انضباطی
۱۳۹۳/۰۷/۰۶

بازدید

اطلاعیه سازمان اتوبوسرانی در خصوص كمیته انضباطی  ...

 

 

 


 

به اطلاع می رساند جلسه کمیته انضباطی (حل اختلاف) راس ساعت 8:30 مورخه 93/7/7 در دفتر سازمان اتوبوسرانی واقع در خیابان اطبا تشکیل می شود.