اعضای انجمن توسعه شهرستان بندرانزلی با شهردار دیدار كردند
۱۳۹۲/۰۹/۲۰

بازدید

     اعضای انجمن طرفداران توسعه در نشست با شهردار بندرانزلی با انتقاد از حفظ و نگهداری پروزه های انجام شده شهرداری پس از اجرا خواستار نظارت و برنامه ریزی مناسب در این خصوص شدند.


اعضای انجمن با اشاره به توجه به برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت شهرداری با اظهار آمادگی جهت همکاری و همفکری در انجام امور به ویژه پروژه های عمرانی با اظهار نگرانی از وضعیت زیست محیطی شهرستان بندرانزلی خصوصا آلودگیهای تالاب و دریا، عدم رعایت نظافت در حاشیه ساحلی شهر با اشاره به روز 13 فرودین هرسال که تفرجگاه ها و مناطق گردشگری مبدل به زباله دانی می شود، خواستار برنامه ریزی و ارائه راه کارهای مناسب جهت رفع این معضل شدند.

این گروه با اشاره به برخی معضلات شهری از جمله نابسامانی بافت فرسوده و وجود بناهای مخروبه با ظاهری زننده و نامناسب در مرکز شهر و حاشیه میدان اصلی شهر، ساخت و سازهای غیر مجاز و نامناسب در حریم دریا و عدم وجود مناطق مناسب ساحلی جهت بهره مندی شهروندان، تجاوز به  حریم تالاب و ساخت و سازهای غیر مجاز مغازه های شنبه بازار روگا که متعلق به شهرداری بوده و تحت اجاره اشخاص حقیقی می باشد و تقاضای ادامه خیابان شیلات و اتصال آن به پل شورا خواستار پیگیریهای مجدانه توسط شهرداری و سایر مسئولان شهری شدند.

شهردار بندرانزلی نیز با این مطلب که اعتقاد داریم همکاری، همفکری و بهره گیری از نقطه نظرات و پیشنهادات مردم در راه توسعه شهری باعث ترقی و لمس معضلات و مشکلات شهری می شود، افزود: هدف اصلی مدیریت شهری توسعه و آبادانی است و این مهم بدون همکاری و همفکری شهروندان محقق نمی شود .

رضا پور شعبان با اشاره به موقعیت ویژه و استراتژیک بندرانزلی به عنوان پل ورودی اروپا تاکید نمود با برنامه ریزی اصولی و هدفمند و تهیه برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت نسبت به ارتقای سطح خدمات رسانی تلاش می نماییم.

وی خاطر نشان کرد انزلی متعلق و محدود به خود نیست بله برندی معتبر در دنیاست و لازم است برنامه ریزی و مدیریت آن بروز باشد.


پورشعبان با تاکید بر توجه به بخش خصوصی وجذب سرمایه گذاری اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف مدیریت شهری شهروندمداری است و اعتقاد داریم نقش دادن به شهروندان موجب تحول و توسعه شهر خواهد شد.