اقدامات فرهنگی شهرداری بندرانزلی جهت برگزای هر چه پر شكوه تر مراسم دهه مبارك فجر
۱۳۹۱/۱۲/۰۱

بازدید

به زودی عملیات نصب دروازه ماهی در ورودی شرقی شهر  انجام خواهد پذیرفت.
تصویر ماکت دروازه ماهی، در عکس ضمیمه خبر آورده شده است.