انجام فعالیت های عمرانی و آماده سازی فضای سبز پارک شهید اختر کاویان
۱۳۹۷/۱۱/۰۵

بازدید

پروژه بزرگ احداث پارک شهید اختر کاویان به طول یک کیلومتر حد فاصل بلوار شهید صیاد بورانی و خیابان معلم در حال انجام است.