اولين كارگاه آموزشي قايقرانان
۱۳۹۵/۰۵/۱۶

بازدید

در راستاي اهداف زيست محيطي جشنواره لاله هاي تالابي، اولين كارگاه آموزشي شركت هاي تعاوني قايقرانان برگزارشد.


اولين كارگاه آموزشي شركت هاي تعاوني قايقرانان با هدف  معرفي نقش قايقرانان در حفاظت تالاب بندرانزلي و نقشي كه آنها مي توانند به عنوان ذي نفع و جامعه محلي داشته باشند برگزار شد.

به بهانه برگزاري جشنواره ،2 كارگاه آموزشي براي اين صنف برگزار خواهد شد .صبح امروز در اولين كارگاه در خصوص وظايفي كه اين صنف براي حفاظت از تالاب دارند و انتظارات و كمبود هاي آنهاگفتگو شد.

شهردار بندرانزلي با حضور در اين كارگاه آموزشي از برگزاري اين جلسات اظهار خرسندي نمود و گفت : برگزاري چنين جلساتي بايد به صورت ادامه دار باشد و ارتباط بين دو طرف جامعه محلي و ذينفعان و مسئولان و ذي ربطان برقرار شود .

خانم مسروري، فعال محيط زيست هدف از تشكيل اين كارگاه را تاكيد بر ارتباط بين مسئولان و جامعه محلي دانست و گفت : مسئولان جلساتي برگزار مي كنند و اسناد بالا دستي به جامعه محلي و ذي نفعان تاكيد مي شود ،از طرفي جامعه محلي نيز انتظارات و توقعاتي دارند و آمادگي همكاري نيز دارند ولي متاسفانه زمينه اين همكاري آنچنان كه بايد فراهم نيست.

وي هدف از برگزاري اين كارگاه ها را نزديك تركردن اين گروه ها به هم دانست.