بازديد از پارك الا تي تي و شروع عمليات اجرايي ساخت و تجهيز اين پارك
۱۳۹۹/۰۲/۳۰

بازدید

به گزارش اداره ارتباطات شهرداري بندرانزلي، پارك ال تي تي به مساحت 1/3 هكتار در ورودي شهر انزلي واقع شده است. صبح ديروز بعد از بازديد سرپرست و مديران شهرداري از محوطه اين پارك و با اجراي  عمليات تسطيح و ساماندهي فضاي، ساخت و تجهيز اين پارك كليد خورد.