بازديد معاون عمراني استانداري از پروژه هاي شهرداري بندرانزلي
۱۳۹۹/۰۴/۱۰

بازدید

علی اوسط اکبری مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به همراه رئيس شوراي شهر و سرپرست شهرداري از پروژه ساختمان بازار گيلار بازديد نمودند. همچنين در ادامه بازديدهاي محلي جهت تسهيل و كمك در تسريع اجراي پروژه هاي عمراني و مشكلات مردمي نيز بعمل آمد.