بازدید امام جمعه بندر انزلی از جشنواره لاله های تالابی
۱۳۹۵/۰۵/۲۰

بازدید

عصر روز سه شنبه امام جمعه محترم به همراه شهردار از نمایشگاه و محل جشنواره لاله های تالابی بازدید نمودند