بازدید شهرداران استان یزد از کارخانه کمپوست انزلی و مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی
۱۳۹۸/۰۸/۲۵

بازدید


شهرداران استان یزد علاوه بر بازدید از کارخانه کمپوست انزلی و مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی در شورای اسلامی شهر بندرانزلی حضور یافتند و نایب رئیس شورای اسلامی شهر بندرانزلی ضمن خوش آمدگویی به مهمانان صحبت ها و بحث هایی درباره بازیافت و تفکیک از مبدا انجام دادند.