بازدید شهردار و مدیركل سازمان میراث فرهنگی از بافت فرسوده میدان امام
۱۳۹۳/۰۶/۰۸

بازدید

     در ادامه پيگيري روند استفاده از مديران ارشد استاني براي حل مشكلات شهرستان مديركل محترم سازمان ميراث فرهنگي گردشگري وصنايع دستي باتفاق معاون اين سازمان وتني چند از مسئولين كشوري سازمان ميراث فرهنگي ضمن حضور در دفتر شهردار بندرانزلي و مذاكرات فيمابين براي حل مشكلات شهرستان از چند نقطه شهربازديد بعمل آوردند.

در اين نشست كه با حضور فرماندار ورياست محترم شوراي شهر برگزار شد ، رضا پورشعبان شهردار بندرانزلي ضمن خوشامدگويي به ...

 


   

  در ادامه پيگيري روند استفاده از مديران ارشد استاني براي حل مشكلات شهرستان مديركل محترم سازمان ميراث فرهنگي گردشگري وصنايع دستي باتفاق معاون اين سازمان وتني چند از مسئولين كشوري سازمان ميراث فرهنگي ضمن حضور در دفتر شهردار بندرانزلي و مذاكرات فيمابين براي حل مشكلات شهرستان از چند نقطه شهربازديد بعمل آوردند.

در اين نشست كه با حضور فرماندار ورياست محترم شوراي شهر برگزار شد ، رضا پورشعبان شهردار بندرانزلي ضمن خوشامدگويي به ميهمانان به دومقوله 1-نحوه ساخت وساز دراطراف ميدان امام وضلع شرقي بعداز پل انزلي 2-مسير ترافيكي بعداز پل ولايت 2 بطرف خيابان حافظ وبلوار سي متري پرداخت.

وي گفت نگاه استراتژي مديريت شهري تكيه بر حفظ ،بازسازي واستفاده بهينه از آثار تاريخي وبافت هاي قديمي شهر كه به نوعي شناسنامه وهويت شهر هستند ،بهمراه توسعه پايدار مي باشد.وي ادامه داد پيشنهاد شهرداري در ساخت وساز اطراف ميدان از لحاظ ارتفاعي ،ساختمان گل سنگ با حفظ نماي كاملا سنتي با الزامات مد نظر سازمان ميراث فرهنگي و ارتفاع سازي در ضلع شرقي ورودي بعد از پل انزلي مي باشد بشرطيكه چشم انداز برج ساعت تحت هر شرايطي حفظ شود.

در خصوص بحث هدايت ترافيكي بعد از اتمام پل ولايت 2 نظر شهرداري اضافه كردن يك لاين در خيابان حافظ ، از ميان محوطه شهرداري ويك لاين در امتداد بلوار سي متري با حفظ تمام آثار قديمي وتاريخي بلوار قدس مي باشد.

در اين نشست فرماندار ورئيس شوراي اسلامي وتني چند از ميهمانان مطالبي در خصوص اهميت ساخت وساز در ميدان امام وبازگشايي مسير ترافيكي بيان نمودند.

جناب آقاي دكتر كارگر  وجناب آقاي دكتر غني زاده  به اهتمام جدي سازمان ميراث فرهنگي بر تعامل  همه جانبه با مديريت شهري بندرانزلي در راستاي توسعه پايدار شهري با حفظ آثار قديمي وتاريخي تاكيد نمودند.

در ادامه بازديد ميداني از ميدان امام ،مسير بعداز پل انزلي  ،خيابان حافظ وبلوار سي متري توسط حاضرين انجام ومقرر گرديد شهرداري بندرانزلي نقطه نظرات وپيشنهادات خود را درقالب گزارش يك مشاور به سازمان ميراث فرهنگي اعلام نمايد تا درجلسه كميته فني سازمان در سطح كشور مورد بررسي وتجزيه تحليل قرار گيرد