بازدید هفتگی برج ساعت (مناره) بندر انزلی
۱۳۹۹/۰۳/۲۱

بازدید

طبق برنامه اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری و طبق هماهنگی های صورت گرفته بازدید مناره انزلی تا اطلاع ثانوی عصرهای پنجشنبه هر هفته بصورت محدود و صرفا بر اساس ثبت نام صورت می گیرد.
به منظور ایجاد ایمنی و نظارت بیشتر و بجهت جلوگیری از وارد آمدن بار اضافی به مناره بازدید این بنای ارزشمند بصورت محدود انجام خواهد شد.
شرایط بازدید:
۱-  هر هفته حداکثر ۳۰ نفر بر اساس نوبت ثبت نام برای بازدید مناره مشخص میشوند.
۲- بازدید از برج با حداکثر تعداد ۳ نفر صورت میپذیرد.
۳- به هیچ عنوان پذیرش افراد زیر ۱۳ سال و بالای ۶۰ سال امکان پذیر نمی باشد.
۴- بازدید بر اساس نوبت ثبت نام انجام می شود.
۵- متقاضیانی که پس از ۳۰ نفر اول در هر هفته ثبت نام نمایند برای هفته های آیند در نوبت بازدید قرار می گیرند.
۶- امکان پذیرش افراد ، بدون ثبت نام ، برای بازدید وجود ندارد.
۷- برای ثبت نام می بایست مشخصات تمام افراد متقاضی مجزا به سامانه ارسال گردد.
۸- هزینه بازدید از این مکان بر اساس مصوبه دفترچه عوارض محلی ۳۰۰۰تومان می باشد.
علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام بازدید از مناره نام و نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد و شماره تلفن خود را به سامانه ۳۰۰۰۱۱۹۵ پیامک نمایند تا پس از بررسی زمان و چگونگی بازدید از طریق اداره فرهنگی به ثبت نام شدگان اعلام گردد.