با مصوبه شورای تامین شهرستان بندرانزلی مسیر های ورودی به سواحل مسدود شد
۱۳۹۹/۰۱/۰۸

بازدید

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری بندرانزلی، با مصوبه شورای تامین شهرستان بندرانزلی مسیر های ورودی به سواحل انزلی و غازیان توسط شهرداری مسدود شد.