برنامه ورزشی صبحگاهی همگانی برگزار می گردد
۱۳۹۹/۰۳/۲۱

بازدید

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری بندرانزلی برنامه ورزشی صبحگاهی همگانی پنجشنبه 22 خرداد ماه راس ساعت 7:00 صبح در پارک ساحلی خیابان پاسداران برگزار می گردد.