برنامه پیاده روی و ورزش صبحگاهی عمونی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست و مدیران شهرداری برگزار شد
۱۳۹۹/۰۴/۰۳

بازدید