برگزاري سومين جلسه ستاد بازآفريني پايدار شهري شهرستان بندرانزلي در شهرداري
۱۳۹۷/۱۲/۰۶

بازدید

برگزاري سومين جلسه ستاد بازآفريني پايدار شهري شهرستان بندرانزلي در شهرداري


اين جلسه با محوريت ارائه گزارش عملكرد شركت پروژه بازآفريني قلم گوده، ارائه گزارش شهرداري بندرانزلي و اداره كل راه و شهرسازي استان در خصوص آخرين اقدامات ستاد با حضور مديران شركت بازآفريني شهري ، مديران كل راه و شهرسازي استان و مديران شهرستان برگزار شد.