برگزاری اولین نشست صمیمانه شهردار و مسئولین شهرداری با اعضای محترم شورای شهر بندرانزلی در تاریخ 9/5/91
۱۳۹۱/۰۵/۱۰

بازدید

نشست صميمانه شهردار و مسئولين شهرداري با اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر ، براي اولين بار با پيشنهاد شهرداري بندر انزلي برگزار شد.


طي اين مراسم در ابتدا شهردار محترم ضمن تشكر و قدرداني از اعضاي محترم شوراي شهر جهت همراهي و همگامي همه جانبه با شهرداري از طريق تصويب خواسته هاي شهرداري در شورا و همچنين  تشكر از كليه پرسنل زحمتكش شهرداري ، گزارش مختصري از عملكرد شهرداري در طي دوره  هشت ماهه تصدي خويش به عنوان شهردار ارائه نمودند  و در ادامه مسئول واحد امور مالي ، مسئول واحد فضاي سبز ، مسئول واحد بازيافت ، مسئول واحد درآمد ، مسئول شهرداري ناحيه يك ، مسئول واحد ساختماني ، مسئول واحد عمران ، و مدير عامل سازمان تاكسيراني با ارائه  گزارش مختصري از عملكرد واحدهاي مربوطه به بيان مشكلات و خواسته هاي خود از شهردار و اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر پرداختند .

سپس سركار خانم نصيري عضو شوراي اسلامي شهرضمن تقدير از ابتكار شهردار  در برپائي چنين نشست صميمانه اي ، بر قانون مداري و انجام كليه امور شهر از مجراي قانوني تاكيد نمود .

در انتها نيز جناب آقاي بديعي فر، رياست  محترم شوراي اسلامي شهر بندر انزلي ضمن قدرداني از شهردار محترم و پرسنل شهرداري ، تمامي اعضاء شوراي شهر را متحد و يكپارچه و آماده براي حل مشكلات شهر و شهرداري خواند و وجود چنين  شورايي  را كه در عين داشتن نماينده از تمام گروه ها و طبقات شهر ، از يكدستي ويژه نيز برخوردار است براي شهر بسيار با ارزش خواند  و خاطر نشان كرد كه همانگونه كه تا به حل شورا در چهارچوب قانون تمامي خواسته هاي شهرداري را تصويب نموده از اين پس نيز اين روند ادامه خواهد داشت.

اين مراسم يا درود صلوات و سپس صرف افطاري در مجلسي صميمانه به پايان رسيد.