برگزاری فوتبال ساحلی جام دولت
۱۳۹۳/۰۶/۱۱

بازدید

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی بندرانزلی پنجمین دوره مسابقات فوتبال ساحلی به مناسبت هفته دولت تحت عنوان جام  دولت باحضور 10 تیم در محل طرح ساحلی پاسداران شهرداری بندرانزلی برگزار گردید. مسابقات بین تیمها طی 18روز برگزار و در روز سه شنبه مورخه 4/6/93 با برگزاری مسابقه فینال بین تیمهای شهید اخترکاویان و سازمان ب  که در حضور شهردار محترم شهر و هیت مدیره سازمان تاکسیرانی برگزار گردید تیمهای شهید اخترکاویان و سازمان ب و راهیان عنوان ...

 


 

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی بندرانزلی پنجمین دوره مسابقات فوتبال ساحلی به مناسبت هفته دولت تحت عنوان جام  دولت باحضور 10 تیم در محل طرح ساحلی پاسداران شهرداری بندرانزلی برگزار گردید. مسابقات بین تیمها طی 18روز برگزار و در روز سه شنبه مورخه 4/6/93 با برگزاری مسابقه فینال بین تیمهای شهید اخترکاویان و سازمان ب  که در حضور شهردار محترم شهر و هیت مدیره سازمان تاکسیرانی برگزار گردید تیمهای شهید اخترکاویان و سازمان ب و راهیان عنوان اول تا سوم این مسابقات راکسب نمودند. همچنین تیم پیل علی باغ به عنوان تیم اخلاق و آقایان خدا بنده و پورمحسن به عنوان پیشکسوتان مسابقات و آقایان مرتضی برزگر و سعید باغبان خمامی به عنوان بازیکنان جوان و پدیده مسابقات انتخاب گردیدند که مقرر شد طی جلسه ای از این عزیزان تقدیر گردد. همچنین در پایان این مسابقات نفراتی از تیمها جهت تشکیل تیم فوتبال تاکسیرانی جهت شرکت در مسابقات بین ادارات انتخاب شدند.