بیلان درآمد و هزینه شهرداری بندرانزلی در سال 1391
۱۳۹۲/۰۶/۱۰

بازدید

     به استناد ماده 71 قانون شهرداری ها و بر اساس بند 14 از دویست و پنجاه و نهمین صورتجلسه از مصوبات شورای اسلامی شهر بندرانزلی، بیلان درآمد و هزینه ی سال 91  شهرداری بندرانزلی جهت  اطلاع ...

 

 


     به استناد ماده 71 قانون شهرداری ها و بر اساس بند 14 از دویست و پنجاه و نهمین صورتجلسه از مصوبات شورای اسلامی شهر بندرانزلی، بیلان درآمد و هزینه ی سال 91  شهرداری بندرانزلی جهت  اطلاع  عموم منتشر می گردد.

برای دریافت فایل، بر روی گزینه فایل الحاقی کلیک نمایید.