بیلان درآمد و هزینه ی شهرداری بندرانزلی (شش ماهه اول سال 92)
۱۳۹۲/۰۸/۲۴

بازدید

   به استناد ماده 71 قانون شهرداری ها و بر اساس بند 14 از دویست و پنجاه و نهمین صورتجلسه از مصوبات شورای اسلامی شهر بندرانزلی، بیلان درآمد و هزینه ی سال شش ماهه اول سال 92  ...

 

 

 


    

به استناد ماده 71 قانون شهرداری ها و بر اساس بند 14 از دویست و پنجاه و نهمین صورتجلسه از مصوبات شورای اسلامی شهر بندرانزلی، بیلان درآمد و هزینه ی سال شش ماهه اول سال 92  شهرداری بندرانزلی جهت  اطلاع  عموم منتشر می گردد.

برای دریافت فایل، بر روی گزینه فایل الحاقی کلیک نمایید.