تبريك دهه فجر
۱۳۹۷/۱۱/۱۱

بازدید

عکس های دهه فجر مبارک

 

فجر است و سپیده حلقه بر در زده است
روز آمده، تاج لاله بر سر زده است
با آمدن امام در کشور ما
خورشید حقیقت زافق سر زده است

 

دهه فجر مبارک