تجليل از كارگران نمونه شهرداري بندرانزلي به مناسبت روز كارگر
۱۳۹۱/۰۲/۱۳

بازدید

به مناسبت روز كارگر در تاريخ 13/2/91 مراسم تجليل از كارگران نمونه شهرداري بندر انزلي در سينما هلال احمر شهر انزلي با حضور كارگران زحمتكش شهرداري و فرماندار و شهردار و رياست شوراي اسلامي و رياست اداره كار و امور اجتماعي و ساير مسئولين شهري برگزار شد.در اين مراسم شهردار محترم تعداد كارگران شاغل در شهرداري را بالغ 500 نفرخواندو ضمن تقدير و تشكر از كارگران زحمتكش شهرداري كه با كمترين توقع و چشم داشتي بار سنگين امور سخت و طاقت فرساي خدمات شهري را به بهترين نحو به دوش مي كشند به چهل نفر از كارگران نمونه جوايزي اهدا نمود.