تجمع بزرگ عاشورائيان به مناسبت هفته امر به معروف و نهي از منكر در بندر انزلی برگزار شد
۱۳۹۷/۰۶/۲۱

بازدید

تجمع بزرگ عاشورائيان به مناسبت هفته امر به معروف و نهي از منكر در بندر انزلی برگزار شد.