تخریب آخرین دیوار محوطه نیروی دریایی
۱۳۹۳/۰۶/۰۵

بازدید

     گزارش تصویری از تخریب دیوار های محوطه نیروی دریایی خیابان تکاوران

 

 

 


 

     گزارش تصویری از تخریب دیوار های محوطه نیروی دریایی خیابان تکاوران :