تشویق مالكانی كه پلاكهای خود را تجمیع می نمایند مورد بررسی قرار می گیرد
۱۳۹۲/۱۰/۰۲

بازدید

جلسه مشترک شهرداری و مشاور طرح جامع شهر بندرانزلی در دفتر شهردار انزلی برگزار شد. دراین جلسه که با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، نمایندگان سازمان راه و شهرسازی و نمایندگان مشاور طرح جامع شهر بندرانزلی و با هدف بررسی کتابچه ضوابط و مقررات طرح جامع و مشکلات موجود طرح برگزار شد، شهردار بندرانزلی با بیان این مطلب که نگاه ما این است که مواردی را که در طرح جامع به تصویب رسیده و شهر و شهروندان را دچار مشکل می نماید و شهرداری با آنها مخالف است در طرح تفصیلی اصلاح شود.


رضا پورشعبان ضمن تشکر از حضور نمایندگان راه و شهرسازی، مشاور طرح و اعضای شورای اسلامی شهر جهت حضور دراین جلسه و حساسیت و دقت کارشناسان شهرداری درخصوص اشکالات موجود طرح ارائه شده، خواستار رسیدگی به موارد مهم مدنظر شهرداری جهت بررسی و ملاک عمل قرار دادن در طرح تفصیلی شهر انزلی شد.

وی خواستار تصویب ضوابطی در خصوص شهرسازی شد که خواسته های شهرداری نیز در آن دیده شود و تا زمان تهیه طرح تفصیلی ملاک عمل شهرداری قرار گرفته و قابلیت اجرا داشته باشد.


در این جلسه موارد زیادی از جمله اشکالات طرح جامع و کتابچه ضوابط و مقررات طرح و پیشنهادات شهرداری جهت اعمال در طرح تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواردی از جمله: انجام تعریف باغ با مساحت زیر 500 متر طبق ضوابط مصوب املاک همجوار ، تفکیک اراضی با کاربری باغ مسکونی با مساحت2000 متر ، توجه به صراحت ماده 101 قانون شهرداریها در مواردی از کتابچه، بررسی تشویق مالکان در تجمیع پلاکها و بررسی ارتفاع طبقات مسکونی به تصویب حاضران رسید.

در پایان مقرر شد ضوابط در مقیاس طرح تفصیلی طی جلسه ای در تاریخ 8 دی ماه توسط نمایندگان شهرداری و شورای اسلامی شهر و نماینده مشاور در محل شهرداری مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه ابهامات موجود در تاریخ 11 دی ماه با حضور کلیه اعضاء و مدیران تعیین و تکلیف و نهائی گردد.