تشکیل شورای نامگذاری معابر و اماکن در محل شهرداری بندرانزلی
۱۳۹۷/۱۲/۰۹

بازدید

تشکیل شورای نامگذاری معابر و اماکن در محل شهرداری بندرانزلی


به گزارش اداره ارتباطات شهرداری بندرانزلی شورای نامگذاری معابر و اماکن شهر بندرانزلی در محل شهرداری تشکیل شد. اعضای این شورا متشکل از مسئول اداره ارتباطات و امور بین الملل  شهرداری، نماینده اداره بناد شهید و ایثیارگران، نماینده اداره پست، نماینده حوزه علمیه، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اساتید جامعه شناسی و تاریخ دانشگاه و دو عضو از اعضای شورای اسلامی شهر می باشد. در اولین جلسه ی این شورا بعد از تدوین آیین نامه جامع نامگذاری معابر و اماکن عمومی، بحث هایی در ارتباط با تفسیر بندهای آیین نامه شکل گرفت و درخواست شهروندان برای نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر بررسی و بعد از رای گیری نتیجه حاصل گردید.

شایان ذکر است مقرر گردید برای ساماندهی وضعیت نامگذاری معابر و اماکن این کمیته هر ماه تشکیل گردد.