تفاهم نامه ای مابین شهرداری مدیریت تیم ملوان و نمایندگان شورای اسلامی شهر جهت حمایت از باشگاه ملوان
۱۳۹۹/۰۳/۲۳

بازدید


به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرانزلی، در راستای تصمیمات و مصوبات متخذه شورای اسلامی شهر بندرانزلی و در جهت حمایت از باشگاه محبوب و مردمی ملوان تفاهم نامه ای مابین شهرداری، مدیریت تیم ملوان و نمایندگان شورای اسلامی شهر جهت تحویل ساختمان خدمات شهر شهرداری بندرانزلی واقع در جنب پل قدیم انزلی به باشگاه ملوان صورت پذیرفت.
شایان ذکر است مصوبه شورای شهر باید به تایید هیئت تطبیق فرمانداری نیز برسد.