تقدير از پشتيبانان مالي جشنواره لاله هاي تالابي
۱۳۹۵/۰۵/۲۴

بازدید

دبيرخانه جشنواره گل دهي لاله هاي تالابي مراتب تقدير و تشكر از كليه كساني كه در اجراي باشكوه اين جشنواره ياريگر ما بودند را اعلام مي دارد.


جشنواره گل دهي لاله هاي تالابي براي دومين سال با شكوه هر چه بيشتر و با استقبال چشمگير مردم بندرانزلي و حمايت هاي بيدريغ مسئولان شهري و و شهرداري وكارگروه هاي مختلف و همچنين حاميان مالي جشنواره به كار خود پايان دارد.

جادارد از حاميان مالي كه براي اجراي هر چه بهتر اين جشنواره ياريگير مجموعه شهرداري بودند تقدير و تشكر داشته باشيم.

اسامي حاميان مالي :

بيمه دي

كلينيك ساختماني آنتيك

اينترنت شاتل

فروشگا خاطره

صنايع دستي راستكردار

شركت ساختماني مهرسازان نوين آريايي

شركت ساختماني كاس گيل

شركت ساختماني سهند سازه كاسپين

جامعه هتل داران : هتل كادوسان ،هتل بهشت تالاب،هتل دلفين،هتل جهانگردي،هتل دنيز،هتل سفيدكنار ،رستوران نيلوفرآبي

اتحاديه قايقرانان