تقدیر از خبرنگاران پر تلاش شهر انزلی به مناسبت 17 مرداد روز خبر نگار
۱۳۹۱/۰۶/۰۲

بازدید

به مناسبت 17 مرداد ، روز خبرنگار، طي مراسمي از خبرنگاران شهر انزلي قدرداني شد. در اين مراسم شهردارمحترم ضمن اعلام پروژه هاي قابل افتتاح هفته دولت ، با تقديم هدايايي از خبرنگاران پرتلاش شهر تقدير و تشكر نمود.