جشنواره فرهنگی تابستانه بندرانزلی
۱۳۹۸/۰۴/۱۲

بازدید


 جشنواره فرهنگی تابستانه بندر انزلی
"ساحل  نشاط  زندگی"
 اجرای برنامه های هنری، #موسیقی، استند آپ کندی، #مسابقه، قرعه کشی به همراه نمایشگاه صنایع دستی و برنامه های فرهنگی و ورزشی
 پنجشنبه و جمعه های #تابستان ساعت ۹:۰۰ شب
 مکان: مجموعه ساحلی طرح دریا - انتهای خیابان پاسداران
 تلفن هماهنگی: ۴۴۵۵۵۲۰۰
 سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۱۱۹۵
www.anzali.ir