جلسه بازآفرینی شهری در بافت های ناکارآمد در دفتر شهردار برگزار شد
۱۳۹۷/۱۰/۱۱

بازدید

جلسه بازآفرینی شهری در بافت های ناکارآمد با شرکت مدیران شهرداری، روسای ادارات و اعضای شورای اسلامی شهر در دفتر شهردار  برگزار شد✔شهردار بندرانزلی با اشاره به اینکه اهمیت و جایگاه بازآفرینی شهری بر کسی پوشیده نیست اظهار نمود: با توجه به سابقه ای که در تعریف پروژه های عمرانی داریم این اولین بار است که این مسئله به صورت اقدام مشترک و با نظر همه ی مدیران انجام می گیرد و تاثیر آن در آینده می تواند از لحاظ اجتماعی و فرهنگی مهم باشد و این موضوع را به فال نیک می گیرم.
.
✔دکتر پورقربان افزود: همکاران ما زحمت کشیدند محلات هدف را مشخص کردند و پروژه های ما کاملا تعریف شده و معلوم است.
.
✔وی تصریح کرد: انتظار ما این است که با توجه به لطفی که دوستان ما در اداره راه و شهرسازی دارند اعتبارات تخصیص داده شده به انزلی را بصورت ویژه ببیند.