جلسه بررسی حفاری با حضور ادارات خدماتی در شهرداری بندرانزلی
۱۳۹۲/۰۹/۲۵

بازدید

     در این جلسه که به منظور تنظیم تفاهم نامه بین ادارات خدماتی و شهرداری و تهیه نقشه راه برای حل مشکل شهروندان و با حضور مدیران آبفای شهرستان، آب منطقه ای و کارشناسان شهرداری و برخی از ادارات حفار برگزار شد.  


رضا پور شعبان شهردار بندرانزلی با تاکید بر لزوم استعلام از ادارات خدماتی مبنی بر اخذ امتیازهای ، گاز ، برق ، مخابرات  ، آب وفاضلاب و .... قبل از صدور پایان کار توسط واحد ساختمانی شهرداری اظهار داشت: نیاز است  نماینده تام الاختیاری از سوی ادارات و شهرداری  جهت پیگیری مجوزهای حفاری شهر انزلی معرفی گردد تا علاوه بر خدمات رسانی بهینه به شهروندان ، شاهد انجام حفاری ادارات خدماتی پس از انجام پروژه های عمرانی شهرداری در سطح شهر نباشیم .

در پایان  جلسه پس از بحث و تبادل نظر مواردی به شرح ذیل مدنظر قرار گرفت تا نسبت به اجرای آن اقدام گردد.


1-تصویب قیمتهای جدید ترسیم مسیرهای حفاری در پوشش های مختلف.

2-اطلاع رسانی ونصب پرده و بنر به همراه اعلام  برنامه زمانی جهت شروع و اتمام پروژه های حفاری در معابر سطح شهر توسط ادارات حفار.

3-استفاده از لباس های متحدالشکل مختص هر اداره ، توسط کارگران هر اداره در حفاری در معابر سطح شهر.

4-بررسی راه کارهای در خصوص واگذاری انشعابات  به ساختمان های ساخته شده در کاربری های غیر مسکونی.