جلسه نوروزي شهردار و کارکنان شهرداری با محوریت مدیریت و برنامه‌ریزی براي ارائه خدمات شایسته به شهروندان و مسافران در ایام نوروز برگزار شد
۱۴۰۰/۰۱/۰۸

بازدید