جلسه کارگاه آموزشی برای راه اندازی نرم افزارهای جدید نوسازی و درآمد برای پرداخت های الکـترونیکی در راستای ایجاد شهر و شهروند الکترونیک
۱۳۹۹/۰۳/۲۴

بازدید


جلسه کارگاه آموزشی برای راه اندازی نرم افزارهای جدید نوسازی و درآمد برای پــرداخت های الکـــــترونیکی در راستای ایجاد شهر و شهروند الکترونیک به همت واحد انفورماتیک و آی تی شهرداری بندرانزلی برگزار شد.