خودكفايي شهرداري بندرانزلي در توليد آسفالت كف پوش بتني و بلوك
۱۴۰۰/۰۲/۱۶

بازدید

به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل، شهرداری  بندرانزلي پس از خرید تعمير و بازسازي كارخانه آسفالت توانسته ضمن تولید باکیفیت تر آسفالت در این خصوص به خودکفایی برسد و طبق برنامه ریزی انجام شده با آغاز فعالیت این خط در حوزه تولید کف پوش و قطعات بتنی نیز به خودکفایی رسيده است.