دفترچه عوارض محلی سال 1400
۱۳۹۹/۱۱/۱۵

بازدید

این دفترچه پس از تهیه در شهرداری و همچنین در چندين جلسه بررسی مواد و تبصره های درآمدی و عوارضی توسط شورای اسلامی شهربندرانزلي تصويب شد.

شايان ذكر است مشارکت و همکاری موثر شهروندان در پرداخت عوارض، علاوه بر تحقق حداکثری بودجه و درآمدهای شهرداری، موجب تسریع در روند توسعه و عمران شهری می شود و تمامی شهروندان می توانند با مراجعه به واحد درآمد شهرداری از وضعیت و نحوه پرداخت عوارض محلی مطلع شوند. 

تعرفه عوارض محلی شهرداری مهم ترین و اصلی ترین منبع درآمدی و تأمین و تحقق بودجه سالانه شهرداری به شمار می رود و سال آینده همه ی عوارض شهرداری اعم از عوارض عمومی و صدور پروانه و بهای خدمات قابل ارائه از طریق شهرداری طبق این تعرفه انجام خواهد شد كه دفترچه ديجيتال آن در لينك زير قابل دانلود است.

 

دفترچه عوارض محلي شهرداري بندرانزلي سال 1400