دومين كارگاه آموزشي صنف قايقرانان
۱۳۹۵/۰۵/۱۷

بازدید
در چهارچوب برنامه های آموزشی جشنواره لاله های تالابی ،دومین کارگاه آموزشی برای نمایندگان شرکت های تعاونی قایقرانی برگزار شد. در این کارگاه در مورد نقش قایقرانان به عنوان جامعه محلی و ذی نفعان تالاب انزلی در حفظ و حراست تالاب گفتگو شد. حاضرین در این کارگاه همچنبن به اسیب شناسی احداث برخی سازه ها در اطراف تالاب و لنگرگاه و تاثیر ان بر فعالیت های وابسته به تالاب اعم از صیادی ،آب بندان داری و صید پرداختند. شرکت کنندگان همچنبن درخواست بهسازی ایمنی مسیر تردد قایق ها در تالاب و نصب چراغ و تابلو های هشدار دهنده را داشتند و بر ایجاد ساز و کارهای ببشتر امداد و نجات تاکید کردند. گفتنی است در طول برگزاری جشنواره لاله های تالابی دو کارگاه آموزشی برای قابقرانان و صنف گل فروشان برگزار شد.همچنین کبسه پارچه ای در بین نمارگزاران به عنوان حمایت از محبط زیست و تالاب توزیع شد. و نشست تخصصی بررسی سیستم های تصفیه پساب برگزار شد.